VISI DAN MISI

VISI
menjadikan Sekolah Kebangsaan Sungai Durian cemerlang dalam pencapaian akademik, kokurikulum dan imej perkhidmatan.

MISI
Kami melaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan modal insan cemerlang berminda kelas pertama melalui :
1. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berkualiti.
2. program pembinaan insan dalam bidang sahsiah.
3. aktiviti sukan yang berasakan pendekatan saintifik dan inovasi.
4. aktiviti kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integriti nasional.

SLOGAN
To Be The Best and Beat The Rest.

MOTTO
Berazam, Berilmu, Beramal

E-KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN