09 May 2011

Penilaian Kurikulum Sekolah Rendah Semester 1

Penilaian Kurikulum Sekolah Rendah Semester 1 dijalankan di sekolah-sekolah Hilir Perak secara serentak bermula 9 Mei 2011 bagi mengukur pencapaian murid-murid dalam semester 1 akan kemahiran-kemahiran dan isi pengajaran yang telah dipelajari. Soalan-soalan adalah dikendalikan oleh Yayasan Perak dan Majlis Guru Besar.

E-KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN