05 April 2012

PROTIM BAHASA MELAYU DAN MATEMATIK TAHUN 4, 5, DAN 6

Tarikh akhir pelaksanaan PROTIM adalah pada 6 April 2012. Semua guru bahasa Melayu dan Matematik tahun 4, 5, dan 6 perlu menghantar keputusan pra-ujian PROTIM pada atau sebelum 13 April 2012 kepada SU Peperiksaan Dalaman.

E-KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN