24 April 2011

Ciri-Ciri Dan Potensi Diri Guru Berkesan Dalam Merealisasikan Pendidikan Cemerlang

Guru Berkesan

Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut:

 • Bersikap profesional.

 • Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.

 • Kaya ilmu.

 • Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.

 • Bermoral teguh.

 • Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.

 • Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.

 • Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.

 • Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.

 • Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.

 • Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas.

 • Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.

 • Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik.

 • Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral, berakhlak mulia, berketrampilanm, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).

 • Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya.

 • Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi.

 • Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.

Sumber : http://www.angelfire.com/journal2/fakir_zamani/ceramah3.htm

E-KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN