24 April 2011

KOLOKIUM SEKOLAH TERINTANG

PENGENALAN :

Sekolah Terintang terkandung di dalamnya Sekolah Murid Orang Asli dan Penan, Sekolah Kurang Murid, Sekolah Kecil, Sekolah Terpencil, Sekolah Pulau dan Sekolah Pedalaman di Malaysia. Kolokium Sekolah Terintang merupakan satu kolokium yang menyentuh mengenai Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah berkenaan.

Pelbagai isu dan kejayaan dari segi pengurusan dan kepimpinan akan diketengahkan di dalam kolokium ini.


TEMA :
"Kes-kes Kejayaan Pengurusan dan Kepimpinan
Sekolah Terintang"


Tarikh & Tempat :
25 hingga 28 September 2011 (Hari Ahad hingga Hari Rabu)
Kampus Induk,
Institut Aminuddin Baki,
Genting Highlands,
Pahang Darul Makmur

KERTAS KERJA :
Kertas Ucap Utama

  1. Kompetensi Pengurus dan Pemimpin Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Murid dan Sekolah.
  2. Isu dan Cabaran Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah Terintang.

Mereka yang berminat untuk menjadi peserta, tuan boleh memohon melalui Menu Borang Penyertaan yang disediakan di dalam Laman Web Kolokium ini. Ianya terbuka dan khusus kepada pengurus dan pemimpin Sekolah Terintang. Sebanyak 2 kertas ucap utama (kertas konsep) dan 10 buah kertas kerja akan dibentangkan di sepanjang kolokium ini.

Bagi sesiapa yang berminat boleh mengemelkan kertas kerja penuh ke alamat emel abdjamil@iab.edu.my. Abstrak kertas kerja boleh ditulis dalam Bahasa Melayu. Abstrak hendaklah ditaip menggunakan Microsoft word 97 -2003 bertulisan Times Roman saiz 12 dan tidak melebihi 250 patah perkataan.

Tarikh Akhir Penghantaran Abstrak: 22 Jun 2011

Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Kerja: 22 Julai 2011

sumber : http://www.iab.edu.my/kolokium11/index.htm

E-KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN