15 August 2012

SOAL SELIDIK PELAKSANAAN PBS DI SEKOLAH

Makluman untuk tindakan tuan.

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat kesediaan guru melaksanakan PBS. Dapatan soal selidik ini dapat membantu KPM merangka pelan tindakan penambahbaikan pelaksanaan PBS. Semua guru Tahun Satu, Tahun Dua, Tahun Tiga dan Tingkatan Satu WAJIB menjawab soal selidik ini secara online. Borang soal selidik telah diaktifkan di ruangan APLIKASI ATAS TALIAN.

Sekian, terima kasih.


E-KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN