23 March 2011

PENDIDIK KREATIF SEBAGAI TERAS TRANSFORMASI LITERASI KREATIF DI MALAYSIA

PENDIDIK KREATIF SEBAGAI TERAS TRANSFORMASI
LITERASI KREATIF DI MALAYSIA

Mohd. Azhar Abd. Hamid
Zainudin Hassan
Esa Khalid
Othman Abu Kassim
Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
Universiti Teknologi Malaysia

rujuk dibawah untuk bacaan lebih lanjut

http://eprints.utm.my/2286/1/PENDIDIK_KREATIF_SEBAGAI_TERAS_TRANSFORMASI.pdf

E-KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN