10 July 2011

Dokumen Standard Prestasi KSSR 2011 Tahun 1

Kepada semua guru tahun 1
Untuk memuat turun Dokumen Standard Prestasi KSSR bagi pelaksanaan 2011 Tahun 1 boleh cuba memuat turun bagi setiap mata pelajaran KSSR tahun 1. Ini bagi memudahkan guru-guru untuk mendapatkan maklumat sebenar cara dan proses pelaksanaan tersebut. Begitu juga dengan maklumat lain seperti Panduan Pengurusan Peperiksaan dan Manual Pengguna SPPBS. klik bagi tajuk di bawah untuk mencapai link tersebut.

Dokumen Standard Prestasi KSSR
Panduan Pengurusan Peperiksaan dan Manual Pengguna SPPBS

E-KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN