23 July 2011

Instrumen Yang Perlu Ada Dalam Fail PBS


 1. Surat Arahan melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia
 2. Surat Lantikan Ketua Pentaksir dan Pentaksir Sekolah
 3. Jawatankuasa Induk Pentaksiran Berasaskan Sekolah
 4. Carta Organisasi PBS bagi setiap mata pelajaran
 5. Surat panggilan mesyuarat PBS bagi setiap mata pelajaran
 6. Minit mesyuarat PBS
 7. Soalan kerja kursus bagi setiap mata pelajaran
 8. Jadual perancangan kerja kursus tahun semasa (taklimat, penyelarasan, penskoran)
 9. Surat makluman taklimat kerja kursus kepada guru yang terlibat serta pelajar
 10. Surat makluman kepada waris
 11. Surat makluman kepada pihak berkenaan
 12. Borang penskoran
 13. Borang instumen pemantauan (Senarai Semak) yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia
 14. Calon tumpang, pindah (nama dan bilangan)
 15. Kes-kes khas (cth - pelajar enggan membuat kerja kursus)
 16. Tempat Penyimpanan Kerja Kursus
 17. Sijil

Contoh : Intrumen PBS - klik disini

Contoh : Surat dari Lembaga Peperiksaan Malaysia - untuk tindakan SU PBS

E-KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN