07 July 2011

Kepimpinan

Maccoby (1976) telah berjaya menggunakan istilah menarik untuk menggambarkan beberapa jenis pemimpin yang memimpin organisasi mereka. Istilah popular yang telah digunakan
ialah:
1. Ahli kraf (craftsman) - Jenis pemimpin yang terkenal kerana orientasinya
kepada tugas atau pengeluaran, menitikberatkan mutu, dan gemar membina
rekod yang baik.
2. Pejuang di hutan (jungle fighter) - Jenis individu yang gemar mencari dan
mendapat kuasa kerana hidup dan kerja ditanggap sebagai suatu belantara.
Rakan sekerja dan separa dianggap sebagai musuh. Dua jenis pejuang di
hutan ialah singa yang suka menawan dan membina, manakala serigala yang
memajukan diri melalui politik
3. Orang syarikat (the company man) - Individu yang minatnya kepada
kerjasama, dedikasi, komitment, kestabilan, dan kesejahteraan.
4. Pemburu (gamesman) - Inilah gelaran Maccoby kepada jenis pemimpin yang
baru, iaitu seorang yang mencari kejayaan melalui cabaran, kegiatan bersaing
serta kaedah dan penemuan baharu. Matlamatnya ialah mencari kemenangan
dan menjadi juara serta berminat memajukan taktik dan strategi yang
diperlukan untuk menjadi juara.


http://eprints.utm.my/6301/1/aziziyahkomunikasi.pdf

baca di sini

E-KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN